CASH BACK

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o naší nové marketingové akci.

Tato akce je zaměřena na podporu prodeje během jara 2024 a přináší vám výjimečnou příležitost získat finanční bonus.

Tato akce je platná od 1. února 2024 do 31. května 2024. Jsme si jisti, že naši spolehliví topenáři a instalatérské firmy ocení tuto jedinečnou nabídku.

Pokud jste realizovali montáž kotle Slokov, máte nárok na Cash Back ve výši 2000 Kč.

Abyste mohli uplatnit tuto akci, je nutné předložit kopii faktury za nákup a instalaci kotle Slokov, stejně jako fotografií kotle s viditelným výrobním štítkem.

Peníze budou proplaceny na účet vaší firmy poté, co nám zašlete potřebné důkazy. Požádejte o Cash Back, jakmile dokončíte instalaci.

Tato akce se vztahuje na všechny kotle Slokov a může být uplatněna na každý instalovaný kotel Slokov v daném období. Je důležité, aby koupě a realizace proběhly v průběhu trvání akce.

Poznámka: Tato akce není určena koncovým zákazníkům ani obchodním firmám. Je pouze pro naše prodejce a partnery.

V přiložených souborech najdete grafické materiály, které můžete použít k propagaci této akce mezi svými odběrateli. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Jsme přesvědčeni, že tato akce přinese výhody našim spolupracujícím firmám. Děkujeme za vaši oddanost a těšíme se na společný úspěch v roce 2024!

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Milana Janáse na e-mailu janas@slokov.cz nebo tel. čísle +420 602 384 180 .

Grafické materiály ke stažení (PDF)

Daňová povinnost

Plátce DPH, který zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti a uplatňuje nárok na odpočet DPH, je při uplatnění bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

Dále upozorňujeme na to, že podle aktuálně platných daňových předpisů je účastník podnikatelem, který získá příjem prostřednictvím vyplaceného “cashbacku”, poplatníkem daně z příjmu z “cashbacku” plynoucích z obchodní činnosti. Účastníci akce, pro něž je “cashback” získaný v rámci Promo akce příjmem z obchodní činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění obchodní činnosti.

CASH BACK – Slovensko