Fakta o emisních třídách kotlů.

Fakta o emisních třídách kotlů.

Povinnosti výrobce a dovozce spalovacího zařízení


Zákon č. 201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší stanovuje emisní limity pro kotle, které musí výrobce (případně dovozce) splnit při uvedení zařízení na trh.
Od ledna 2014 je možné v ČR prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 3 dle EN 303-5:2012.
Od ledna 2018 nastane další zpřísnění a bude možné prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 4 dle EN 303-5:2012.
Od ledna 2020 bude v ČR ukončen prodej kotlů emisní třídy 4 a 5. Nadále bude možné prodávat pouze kotle splňující podmínky EKODESIGN .
Od září 2022 bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která splňují emisní třídu 3. Kotle 1 a 2 druhé třídy dle tabulky 1 nesmí být po uvedeném datu používány. 

Přehled základních informacíhttp://lekarnuonline.com/