Automatický kotel Slokov Variant SL33A na pelety

81 146  bez DPH

Ocelový teplovodní automatický kotel Variant SL33A pro spalování pelet.

  • Kotel splňuje přísné emisní limity dle ČSN EN 303-5 třídy 4
  • Lze používat i po roce 2022
  • Záruka 3 roky
  • Síla plechu 5 mm
Katalogové číslo: SL33A Kategorie: Štítek:

Popis kotle a hořáku

Kotel je svařen z ocelových plechů. Vnitřní prostor je rozdělen na spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Vstup a výstup topné vody je proveden nátrubky s vnitřním G 6/4″ závitem. Kouřovod je v ose kotle na zadní straně.

Vlastní spalování paliva zajišťuje hořák umístěný ve spalovací komoře, který pracuje na principu spodní dodávky paliva. Tento typ hořáku se nazývá retortový a samotné spalování připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky hořáku je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do litinového kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je regulovatelné škrtící klapkou na ventilátoru. Vyhořelé palivo – popel a struska – přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na řídící jednotce (viz.dále). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem – např. prostorovým termostatem).

Kotle jsou vyráběny v pravém a levém provedení.

Použití kotle, palivo

Ocelový teplovodní kotel Variant SL33A je zdrojem tepla vhodným pro vytápění bytů, rodinných domků, provozoven a obdobných objektů s tepelnou ztrátou 12-35 kW. Otopný systém musí být opatřen tlakovou expanzní nádobou a nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa. Předepsané palivo pro kotle Variant SL33A jsou dřevní pelety průměru 6-10 mm. Pro správnou funkci hořáku je nutné palivo skladovat v suchých prostorech (min. pod přístřeškem). Dobrá funkce kotle je podmíněna kromě odborné instalace také potřebným komínovým tahem a správnou obsluhou.

Legenda

1 – výstup topné vody
2 – napouštěcí ventil
3 – zásobník paliva
4 – hořák – šnekový podavač
5 – podpěra
6 – čistící dvířka (pouze u velikosti SL33)
7 – řídící jednotka
8 – páka pohyblivých vířičů
9 – vstup topné vody
10 – zhášecí zařízení – nádrž s vodou

A – šířka kotle se zásobníkem1240 mm
B – šířka kotle440 mm
C – výška násypky od podlahy1090 mm
D – výška kotle1130 mm
E – výška kouřového hrdla890 mm
F – výška vstupu topné vody215 mm
G – výška výstupu topné vody1040 mm
H – hloubka kotle740 mm
I – vzdálenost osy topné vody380 mm

1 – hořák LING
2 – spalovací komora
3 – šamotová vyzdívka
4 – čistící dvířka
5 – horní kryt
6 – řídící jednotka
7 – výstup topné vody
8 – víko výměníku
9 – clona výměníku
10 – těsnící šňůra víka výměníku
11 – hrdlo kouřovodu
12 – výměník
13 – zadní kryt
14 – vířiče
15 – napouštěcí ventil
16 – vstup topné vody
17 – sazová dvířka
18 – popelník
19 – těsnící šňůra dvířek
20 – dvířka
21 – přední kryt dolní

A – zde nanést tmel při tmelení roštu (po obvodu)
1 – ventilátor
2 – škrcení ventilátoru
3 – víko čištění násypky
4 – ložisko
5 – nosič převodovky
6 – spojka
7 – převodovka
8 – šroub uchycení podavače
9 – tělo hořáku
10 – víko čištění směšovače
11 – šnekovnice
12 – nerez. Vložka
13 – směšovač
14 – retorta
15 – rošt

Palivo

Pelety

Ekodesign

Nesplňuje

Třída kotle dle ČSN EN 303-5

4

Třída energetické účinnosti

A+

Jmenovitý/minimální výkon

31,5/9,0 kW

Účinnost při jmen. výkonu

87,3 %

Hmotnost kotle

320 kg

Průměr odtahového hrdla

160 mm

Nejvyšší pracovní přetlak v soustavě

2 bar

Provozní komínový tah

22 Pa

Spotřeba paliva při jmen. /min. výkonu

7,3/2,0 kg/h

Teplota spalin při jmen. /min. výkonu

171/79 °C

Doba hoření při jmen. výkonu

20 h

Objem zásobníku paliva

210 l

Max. provozní teplota

90 °C

Min. teplota vratné vody

70 °C

1 recenze Automatický kotel Slokov Variant SL33A na pelety

  1. Milan Vejlupek

    Kvalita prověřená roky užívání!

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se Vám líbit…