Zákaznický servis

Kontroly technického stavu a provozu kotlů.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Seznam revizních techniků a montážních partnerů na kotle Slokov:

SEZNAM ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB PRO KONTROLY KOTLŮ SLOKOV A MONTÁŽNÍCH PARTNERŮ

 

Záruční a pozáruční servis.

Záruční a pozáruční servis kotlů Slokov VARIANT zajišťuje po celé ČR přímo výrobce kotlů tj. SLOKOV kovo, a.s. Pro objednání servisních oprav volejte v pracovní době Po-Pá 6-14 hod tel. 518387606-7. 

http://lekarnuonline.com/