Často kladené dotazy

Obecné dotazy týkající se kotlů Slokov

SLOKOV kovo a.s. je na rozdíl od jiných, původně českých značek, jednou z posledních čistě českých společností. Více než 50 let zkušeností z výroby ocelových kotlů, které jsou ověřené užíváním v mnoha českých a zahraničních domácnostech, jsou zárukou jejich kvality a dlouhodobé životnosti. Kotle jsou známé především díky své jednoduchosti, snadné údržbě a dlouhé životnosti. Kotle mají stále stejné připojovací rozměry, a proto i za velmi staré kotle napojíte bez úprav kotel nový.

Ano, kotle kupujte pouze u certifikovaných partnerů, kteří k prodeji a montáži kotlů Slokov mají paltné oprávnění. Získáte plnou záruku a veškerý servis.

Stanovení tepelné ztráty objektu a tím i správného výkonu kotle je základním předpokladem dobré funkce kotle a tím i spokojenosti uživatele. Nejlepším způsobem je určení tepelné ztráty objektu výpočtem, tuto službu poskytují projektanti v oboru vytápění po předchozí prohlídce. Alternativně je možno provést “kvalifikovaný odhad“, který vám můžeme v naší firmě zhotovit. Důležité jsou i zkušenosti z původního výkonu staršího kotle, kde je nutné zvážit postupné zateplování objektů (výměna oken a pod). Vzhledem k tomu, že kotle na tuhá paliva dosahují nejlepších provozních parametrů na jmenovitý výkon, v žádném případě nedoporučujeme instalaci kotlů o větším výkonu, než je potřebný.

V případě správného zapojení kotle do topného systému dle doporučených schémat, používání předepsaného paliva a pravidelné údržby se životnost našich kotlů pohybuje od 10 do 20 let. V mnoha případech nás kontaktují zákazníci, kteří používají kotel „VARIANT“ již ve třetí generaci.

Náhradní díly na kotle Slokov jsou prodávány přes obchodní partnery nebo přímo u výrobce.

Pro všechny kotle vyráběné v současné době firmou Slokov platí, že na certifikované paliva platí parametr EKODESIGN, který umožňuje neomezený prodej a použití kotlů Slokov.

Jednoduchým faktorem k rozpoznání rosení je fakt, že při netopení v kotli a vyhaslém topeništi nevzniká rosení. Jedná se o základní rozlišení, zda kotel teče. Dále je dobré sledovat tlak systému, při tekoucím kotli by tlak klesal.

Důležité je v kotli při uvedení do provozu topit alespoň na 80° po dobu několika zátopů, aby se plechy tzv. vypálily.

Kondenzát se může objevit jak v kotlovém tělese, tak v komíně. Jedná se o jev, kdy je teplota spalin nízká a při průchodu spalinovou cestou se ochladí pod rosný bod. U komínu je tento jev obvyklý s příchodem účinnějších kotlů.

Pokud kondenzuje voda už ve výměníku, je potřeba navýšit teplotu kotle min. na 70 °C. Předpokládá se, že kotel je vybaven ochranou zpátečky minimálně na 60 °C.

Koupi doporučujeme pouze u našich autorizovaných partnerů, kteří zajišťují technické poradenství a plnou záruku na kotle Slokov.

Kotle na uhlí SL-E a kombinované kotle SL-D

Ano, otvor pro čištění sazí je u každého kotle z obou stran. Je možné vymetat saze z libovolné strany.

Zatápěcí klapku lze předělat na druhou stranu bez problémů. Roštovací páku lze přehodit na druhou stranu pouze u menších (užších) kotlů. Při této operaci je potřeba naklonit kotel na stranu. Ideální je domluvit se před koupi kotle a nechat si páky zaměnit u výrobce.

Ano, u všech kotlů a výkonů jsou od samého začátku firmy rošty stejné. Jedná se pouze o jeden typ roštu.

Ano, regulátor tahu RT4 je součástí balení všech kotlů.

Automatické kotle na uhlí a pelety SL-A

Při pořízení našeho automatického kotle doporučujeme provést zapojení podle námi doporučených hydraulických schémat.

Samotížný provoz je možný, ale je třeba konzultovat napojení kotle s výrobcem.

Ano má. Záleží na vlhkosti a prašnosti. Pokud je uhlí hodně prašné tak se hořák zahlcuje a je nutné upravit nastavení pro správné spalování. To samé také při vlhčím uhlí, ale vlhkost není takový problém jako prašnost. Pro bezproblémový provoz doporučujeme hnědé uhlí ořech 2 – bilinské.

Zplyňovací kotle Pyrotherm

Kotel není vybaven roštovou soustavou, takže při spalovaní uhlí by po čase došlo k ucpání trysky popelem.