Dotace z EU pro Slokov

Realizace FVE ve společnosti SLOKOV kovo a.s.

Společnost SLOKOV kovo a.s. realizuje projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001966 „Vybudování FVE pro společnost SLOKOV kovo a.s.“.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelské budovy prostřednictvím instalace fotovoltaického systému.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

Obchodní společnost Slokov a.s. v roce 2014 realizovala projekt “Rozvoj společnosti SLOKOV pomocí nového strojního zařízení” z Operačního programu Podnikání a Inovace v rámci III. výzvy dotačního programu Rozvoj, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci realizovaného dotačního projektu byly v letech 2014 – 2015 nakoupeny CNC vysekávací stroj, CNC hydraulické nůžky, bodová svářečka s procesorovým řídícím systémem a 5 kusů svářecích strojů MIG/MAG.