Školení

Ceník školení OZO pro kontroly kotlů SLOKOV

Platný od 1.6.2021

Základní cena školení: 5 000 Kč (6 050 Kč s DPH)

Slevy:

  1. Sleva – 1 000 Kč
  2. Sleva – 2 000 Kč

Nárok na slevu 1. má ten kdo namontoval, popř. prodal za poslední rok 1 až 4 kotle Slokov.

Nárok na slevu 2. má ten kdo namontoval, popř. prodal za poslední rok 5 a více kotlů Slokov.

Slevy se odečítají se základní ceny školení.

K uplatnění nároku na slevu je třeba doložit doklad prokazující montáž, nejlépe faktura za prodaný kotel.

Výstupem školení bude:

  • Oprávnění k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva firmy SLOKOV kovo a.s. dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
  • Certifikát k montáži, servisu a spouštění kotlů SLOKOV kovo a.s.

V případě dotazů ohledně kontrol kotlů se obracejte na Ing. Stanislava Vaňka (+420 602 385 167, vanek@slokov.cz).