Montáž kotlů Slokov

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnost kotlů

Montáž kotle provádí jen odborná firma. Firma, která zapojení kotle provádí, nemusí mít v rámci uplatnění záruky potvrzení od výrobce Slokov kovo a.s. na montáž kotlů.
Každé zapojení má své specifika a zásady, které je třeba při zapojování dodržet. Tyto zásady by měla znát každá instalační firma.

Vzhledem k těmto požadavkům doporučujeme koupi kotle pouze přes naše autorizované prodejce, kteří poskytují technické poradenství a plný rozsah záruky.

  • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru – kotelně.
  • Maximální pracovní přetlak vody v kotli – 200 kPA (2,0 bar).
  • Zapojení s akumulační nádrží umožňuje kotel provozovat v optimálním režimu – na jmenovitý výkon a přebytky tepla akumulovat do zásobníku k pozdějšímu vytápění. Použití akumulační nádrže v topném systému je v současné době podmínkou pro splnění legislativních požadavků u kotlů s ručním přikládáním.
  • Akumulační nádrž zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva.
  • Kotel je nutné pravidelně čistit – od popela a prachu.
  • Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (malý tah snižuje životnost kotle, velký tah snižuje účinnost kotle).
  • Minimální teplota otopné vody 65–80 °C a minimální teplota vratné vody 55–65 °C.

Projekční podklady ke stažení

Montážní partneři kotlů Slokov