Sdružený termostat SLOKOV pro systémy s akumulační nádrží

4 235  vč. DPH

U systémů, kde je s kotlem zapojena i akumulační nádrž, je vhodné řídit oběhové čerpadlo mezi kotlem a nádrží nejenom podle teploty topné vody ale i podle teploty spalin. Takto ovládané čerpadlo se totiž automaticky vypne, jakmile dojde k dohoření paliva v kotli. U systémů, kde je chod čerpadla řízen pouze podle teploty topné vody běží čerpadlo i po dohoření paliva a vypne se, až teplota topné vody klesne pod nastavenou mez. To ale způsobuje zbytečné a nežádoucí vychlazování akumulační nádrže přes kotel.

Vyrobeno v České Republice – přímo od výrobce Slokov kovo a.s.

Základní prvky sdruženého termostatu

  • Termostat spalin – snímá teplotu spalin v kouřovodu
  • Termostat kotle – snímá teplotu vody v kotli
  • Havarijní termostat – snímá teplotu vody v kotli

Popis funkce sdruženého termostatu

Po zátopu v kotli se začne zahřívat topná voda a zároveň teplota spalin v kouřovodu. Jakmile je dosaženo teploty vody cca 55°C a teploty spalin cca 100°C, sepne termostat kotle a termostat spalin rozjede se kotlové čerpadlo. Po nahřátí akumulační nádrže na požadovanou teplotu cca 80°C již nepřikládáme, kotel dohořívá. Až teplota spalin klesne pod nastavenou teplotu, termostat spalin vypne čerpadlo.

Pro případ, kdy by došlo k poruše termostatu spalin nebo termostatu čerpadla, je sdružený termostat osazen ještě jedním termostatem, který v případě nárůstu teploty topné vody nad 95°C sepne čerpadlo nezávisle na dvou předchozích termostatech.

Sdružený termostat je osazen kontrolkou, která signalizuje chod čerpadla.

Montáž sdruženého termostatu

Vhodné je přišroubovat sdružený termostat na kotel nebo do blízkosti kotle, tak aby se čidla sdruženého termostatu dala připojit do kotle. Pokud kotel nemá volnou žádnou teplotní jímku, přiložíme čidla termostatu kotle a havarijního termostatu na výstupní trubku z kotle (co nejblíže kotli), tak aby byl zajištěn dostatečný přenos tepla z trubky na čidla. Čidlo termostatu spalin připevníme ke kouřovodu (kovovým stahovacím páskem, popř. vázacím drátem).

Ke stažení

Hmotnost3 kg
Rozměry20 × 20 × 10 cm
Hmotnost

4 kg

Rozměry

délka 300 mm
šířka 250 mm
výška 100 mm

Mohlo by se Vám líbit…